Com podem transformar el litoral de Sant Adrià de Besòs per crear espais per als habitants de la zona per créixer social i econòmicament?